Agricola Fargas

Preparadors de sòl

Preparadors de sòl
  • Descompactadors
  • Subsuladors
  • Arades
  • Xisels
  • Semisixels
  • Discos
  • Grades rotatives
  • Enterradors de pedres

AGRÍCOLA FARGAS

  C/ Sallent, 29-31,
PI Els Dolors , 08243 MANRESA, (Barcelona)

  938 737 926

  650 419 819

  938 741 701